Strona główna >> Rejestry, ewidencje, wykazy i archiwa

Rejestry, ewidencje, wykazy i archiwa

Rejestry, ewidencje, wykazy i archiwa 

 • Wykaz czytelników
 • Elektroniczny katalog zbiorów
 • Rejestr wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych
 • Rejestr przybytków
 • Księgi inwentarzowe materiałów bibliotecznych
 • Rejestr ubytków materiałów bibliotecznych
 • Dziennik statystyczny biblioteki
 • Rejestr zarządzeń dyrektora
 • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
 • Ewidencja pieczęci służbowych
 • Ewidencja delegacji służbowych
 • Rejestr umów
 • Księga kontroli
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Dziennik korespondencyjny
 • Ewidencja pracowników
 • Ewidencja wyjść służbowych
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych
 • Archiwum zakładowe
 • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

 

 

Metryka

Data utworzenia: 29.12.2020
Data udostępnienia: 29.12.2020
Sporządzone przez:
Opublikowane przez: Ewa Trzmiel
Ilość odwiedzin: 400
Rejestr zmian: zobacz

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
ul. Kościuszki 9, 97-400 Bełchatów
44 632-28-71 /fax 44 632-28-71
sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Filia nr 1
ul. Rynek Grocholski 18
44 633-36-76
filia1@biblioteka.belchatow.pl

Filia nr 4
ul. Turkusowa 7
44 633-62-33
filia4@biblioteka.belchatow.pl