Strona główna >> Budżet

Budżet

Plan  finansowy na 2023 rok

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie

 

 

I

PRZYCHODY OGÓŁEM:

3 187 256,56

1.

dotacja podmiotowa

3 062 000,00

2.

dotacja celowa

37 050,00

3.

grant z PFRON

27 723,00

4.

przychody ze sprzedaży usług

 20 330,00

5.

pozostałe przychody operacyjne

39 653,56

6.

przychody finansowe

                500,00

 

II

 

KOSZTY OGÓŁEM:

 

3 191 510,32

1.

amortyzacja

158 812,12

2.

materiały, energia i usługi 

299 972,35

3.

usługi obce

143 941,38

4.

podatki i opłaty

27 933,00

5.

wynagrodzenia

2 063 496,30

6.

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

473 836,53

7.

pozostałe koszty rodzajowe

18 518,64

8.

pozostałe koszty operacyjne 

5 000,00

 

III

 

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA:

 

 

1.

dzień 01.01.2023 r.

45 532,82

2.

dzień 31.12.2023 r. (plan)                      

10 000,00

 

IV

 

STAN NALEŻNOŚCI NA:

 

 

1.

dzień 01.01.2023 r.

674,52

2.

dzień 31.12.2023 r.(plan)

1 000,00

 

V

 

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA:

 

 

1.

dzień 01.01.2023 r.          

14 824,95

2.

dzień 31.12.2023 r. (plan)

30 000,00

  

Sporządziła: Dorota Niepsuj

 

 

Metryka

Data utworzenia: 21.09.2023
Data udostępnienia: 25.09.2023
Sporządzone przez: Dorota Niepsuj
Opublikowane przez:
Ilość odwiedzin: 61
Rejestr zmian: zobacz

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
ul. Kościuszki 9, 97-400 Bełchatów
44 632-28-71 /fax 44 632-28-71
sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Filia nr 1
ul. Rynek Grocholski 18
44 633-36-76
filia1@biblioteka.belchatow.pl

Filia nr 4
ul. Turkusowa 7
44 633-62-33
filia4@biblioteka.belchatow.pl