Strona główna >> Majątek

Majątek

 

 1. Majątek:                                                                              

Majątek, którym dysponuje Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie wg stanu na 31.12.2022 roku.

I. Środki trwałe użyczoneprzez Gminę Miasto Bełchatów, na podstawie umowy użyczenia, o ogólnej wartości początkowej 5 209 273,36 zł, w tym:

  1. budynek przy ulicy Kościuszki 9 o powierzchni użytkowej 1 878,28 m2,
  2. lodówki 2 szt.,
  3. urządzenie klimatyzacyjne 1 szt.,
  4. grunty o powierzchni 3 566 m2.

II.  Środki trwałe własne o ogólnej wartości początkowej 3 130 977,62 zł, w tym:

1. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 106 535,27 zł

2. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – 38 837,48 zł

3.  urządzenia techniczne – 88 769,92 zł

4. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – 66 228,92 zł

5. pozostałe środki trwałe w używaniu – 514 165,18 zł

6. wartości niematerialne i prawne – 72 602,70 zł

7. zbiory biblioteczne – 2 243 838,15 zł.

 

        2. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 rok:

 • zatrudnienie ogółem  (osoby) – 34,
 • zatrudnienie ogółem  (w przeliczeniu na pełne etaty) – 31,50,
 • liczba stanowisk kierowniczych  8.

Metryka

Data utworzenia: 20.04.2023
Data udostępnienia: 20.04.2023
Sporządzone przez: Dorota Niepsuj
Opublikowane przez: Ewa Trzmiel
Ilość odwiedzin: 368
Rejestr zmian: zobacz

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
ul. Kościuszki 9, 97-400 Bełchatów
44 632-28-71 /fax 44 632-28-71
sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Filia nr 1
ul. Rynek Grocholski 18
44 633-36-76
filia1@biblioteka.belchatow.pl

Filia nr 4
ul. Turkusowa 7
44 633-62-33
filia4@biblioteka.belchatow.pl